Kui märkad rikkumist või omad rikkumisele viitavat teavet, siis ära jäta seda nii sama vaid edasta see meile. Nii saame koos ära hoida spordile ja sportlastele tekkivat kahju ja seista ausa ja puhta spordi eest.

Siin keskkonnas saate anonüümselt või oma nimega anda teavet spordivaldkonnas toime pandud rikkumiste kohta. Teie teate sisu käsitletakse konfidentsiaalselt. Saate oma teadaandele lisada ka faile ja pilte. Teie poolt edastatud teavet analüüsitakse võimalike edasiste toimingute tegemiseks.

Kui edastate oma andmed anonüümselt, saate registreeruda turvalise sõnumiteenuse kasutajaks, mille kaudu saame teilt vajadusel lisateavet küsida. Sel juhul saate isikliku kaitstud koodi, mille abil saame teilt juhtumi uurimiseks lisateavet küsida. Salvestage aadress ja kood, et need jääksid teile alles. Sellelt lingilt saate naasta oma teavitusvormi ja vaadata võimalikke lisateabe päringuid.