Siin saab teatada spordivõistluste manipuleerimisega seotud rikkumistest ja selle kahtlustest

Manipuleerimise all mõeldakse:

  • mängu tulemuse või mängus aset leidva sündmuse kokkuleppimist;
  • mängu või võistluse läbiviimise mõjutamist eesmärgiga luua kellelegi soodustingimused spordivõistlustele panustamisel;
  • siseinfo jagamist, manipuleerimistele kallutamist, mõjutamist ja/või ettepanekute tegemist vms.

Spordivõistlustega manipuleerimine on üks suurimaid ohte ausale spordile maailmas. Tihti peituvad kokkuleppemängude korraldajate taga organiseeritud kuritegevusega seotud rühmitused, mis on omakorda väga suureks ohuks nendega koostööd tegevatele sportlastele. Seetõttu võivad igasugused tähelepanekud ja teave spordivõistlustega manipuleerimise kohta olla väärtuslikud infokillud, et hoida Eesti spordikeskkonda ausana ja säilitada spordivõistluste tulemuste ettearvamatus. Teave võib hõlmata nii minevikus toimunud kui ka tulevikus aset leidvaid võistlusi.

Andmeid rikkumiste kohta on võimalik edastada ka anonüümselt. Selleks tuleb registreeruda turvalise sõnumiteenuse kasutajaks, mille järel saadab EADSE isikliku anonüümse turvakoodi, mida kasutades saab suhelda ja vajadusel lisateavet küsida. Oma teatele tagasiside saamiseks tuleb turvakood salvestada. Sulle jäetud sõnumeid saad lugeda siit.

Eeldame, et info antakse heas usus ning Spordivalvurit ei kasutata pahatahtlikult.